Negentien Koninklijke onderscheidingen in Veenendaal

Normal orangemedalnetherlands
Afbeelding: Wikimedia

Op vrijdag 24 april belde burgemeester Gert-Jan Kats negentien Veenendalers op die een Koninklijke onderscheiding kregen. Vijftien Veenendalers werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie werden benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één Veenendaler werd benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden.

In verband met het coronavirus worden de onderscheidingen op een later moment uitgereikt. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat is en op welke manier dat gebeurt.

Deze Veenendalers zijn onderscheiden:

1. De heer N.C. (Nico) Achterberg (62)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Achterberg was in de periode van 1993 tot 2011 trainer bij de Veenendaalse Atletiek Vereniging (VAV). Vanaf 2012 is hij voorzitter, trainer en leider van de door hem opgestarte Loopgroep Veenendaal. Sinds 2007 organiseert hij de Galgenbergmarathon. Met de opbrengst van deze marathon zamelt hij geld in voor goede doelen in Veenendaal. Sinds 2014 wordt, mede op zijn initiatief, ook jaarlijks de Prattenburg Run georganiseerd ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg.

2. De heer B. (Barend) van Kesteren (54)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Van Kesteren was in de periode 1983 tot 1986 jeugdtrainer van diverse jeugdteams bij voetbalvereniging V.R.C. Van 1986 tot 1995 was hij jeugdleider Van 1993 tot 1998 was hij leider van seniorenteams bij V.R.C. Van 1996 tot 2006 maakte hij deel uit van de Ontspanningscommissie (activiteitencommissie) van V.R.C. In de periode van 2001 tot 2003 heeft hij samen met 2 anderen de mini’s opgezet voor de allerjongste spelertjes tussen 4 en 6 jaar van V.R.C. Sinds 1997 is hij jeugdbestuurder bij de voetbalvereniging en sinds 2010 is hij lid van de Sponsorcommissie en de Club van 50 waarmee de club sponsoren werft om het voetballen voor iedereen mogelijk te maken. De heer Van Kesteren is sinds 1989 scheidsrechter bij de vereniging.

3. De heer J. (Jan) Remmerde (75)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Remmerde is sinds 1978 actief binnen V.V. De Merino’s. Hij heeft verschillende vrijwilligersfuncties vervuld zoals jeugdleider, trainer en terreinmeester. Ook is hij vrijwillger bij Reinaerde. Sinds 2015 gaat hij wekelijks met cliënten van De Ontmoeting op pad in de wijk om rommel en afval op te ruimen rondom de Ellekoot. Vanaf 2017 bezoekt hij elke week een mevrouw in Verpleeghuis De Meent.

4. De heer D.J. (Dirk Jan) Helms (79)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Vanaf 1994 is de heer Helms vrijwilliger bij het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor. Daar is hij bibliothecaris van het koor. In de periode van 2001 tot 2015 was hij bestuurslid. Ook is hij actief als partijcommissaris.
Sinds 1997 is de heer Helms vrijwilliger bij Verpleeghuis De Meent waar hij elke week helpt bij allerlei activiteiten die er worden georganiseerd. Ook is de heer Helms vanaf 2014 vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Veenendaal waar hij de cliënten helpt te voorzien van groenten en fruit.

5. Mevrouw H.M. (Hetty) Breunissen – Zijlstra (78)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Van 2002 tot 2005 was mevrouw Breunissen mantelzorger voor haar man, die in Verpleeghuis De Meent woonde. Ook hielp zij andere bewoners als dat nodig was. Sinds 2005 is zij vrijwilliger bij De Meent en is zij 6 middagen per week aanwezig om te helpen bij activiteiten die georganiseerd worden en om de bewoners een helpende hand te bieden.

6. De heer A.G. (Bert) van de Weerd (72)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Vanaf 1982 vervult de heer Van de Weerd verschillende vrijwilligersfuncties bij de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk. Van 2008 tot 2014 was hij bestuursvoorzitter bij het Veenendaals Kamerkoor. Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij Stichting Buitenzorg Veenendaal waar hij vrijwilliger is bij de Kookklub van Buitenzorg en cursusleider ‘Rondleiding door de democratie’ waarin mensen met een verstandelijke beperking leren hoe de politiek en het besluitvormingsproces werken.
Van 2006 tot 2018 was hij bestuursvoorzitter van Arab Vision, een zendingsorganisatie die televisieprogramma’s maakt voor de Arabische wereld.
In de periode van 2016 tot en met 2019 heeft de heer Van de Weerd 3 keer 3 maanden vrijwilligerswerk gedaan voor ALEH in Jerusalem (Israël). Sinds 2014 is hij secretaris en later voorzitter van het bestuur Onder Ons Ontmoetingshuis.

7. De heer B. (Bep) Rebel (80)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Rebel is vanaf 2004 vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk, waar hij meerdere periodes als diaken diende. Ook rijdt hij de ouderenbus voor de kerk zodat de ouderen de kerk kunnen blijven bezoeken. Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij Abrona, locatie Lonas/De Kajuit, waar hij allerlei hand- en spandiensten verricht. Sinds de oprichting van de kringloopwinkel De Cirkel werkt hij er als vrijwilliger waar hij o.a. apparaten repareert en allerlei andere werkzaamheden verricht. De opbrengsten van de kringloopwinkel komen ten goede aan de Stichting Woord en Daad.

8. De heer H. (Herman) Leidekker (66)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Leidekker heeft zich vanaf 1978 als vrijwilliger ingezet voor de gemeentelijke brandweer Veenendaal. Vanaf de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de Veiligheidsregio is hij zich blijven inzetten voor de brandweerpost in Veenendaal. Sinds 2002 is hij vrijwilliger bij de Stichting Alternatieve Elfstedentocht Weissensee, die elk jaar de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk organiseert.

9. De heer L.J.(Job) Borg (68)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Borg is vanaf 1968 organist en begeleidt hij erediensten bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Veenendaal. Niet alleen heeft hij de zang begeleid, maar ook heeft hij jongeren enthousiast gemaakt, begeleid en opgeleid om een muzikale rol in de kerk te vervullen. Hij heeft vele rouw- en trouwdiensten begeleid en was betrokken bij liturgische invulling van de kerkdiensten. Ook organiseert hij elk jaar de Kerstnachtviering.

10. De heer C. (Cornelis) van Geerenstein (79)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Van 1975 tot 1990 was de heer Van Geerenstein bestuurslid van Gymnastiekvereniging DEOS. Hij was penningmeester en verzorgde de ledenadministratie. Van 1980 tot 2015 was hij vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Engelenburgh. Daar heeft hij de uitleenadministratie van de bibliotheekboeken opgezet, werkte hij in het winkeltje en hielp met het uitdelen van maaltijden. Vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij het gemeentearchief waar hij oude akten uit de burgerlijke stand indexeert. Ook doet hij onderzoek naar graven, controleert gegevens en verricht administratieve taken.

11. De heer J.J. (Jaap) Kleppers (73)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Kleppers is sinds 1989 vrijwilliger bij Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal. Als vrijwillige chauffeur brengt hij elke twee weken sporters met een beperking van Rhenen naar zwembad De Vallei en weer terug. Vanaf 2004 is hij bestuurslid bij De Zonnebloem afdeling Veenendaal, eerst als penningmeester en sinds 2009 is hij voorzitter. Daarnaast is hij vanaf 2004 vrijwilliger bij Park De Hoge Veluwe waar hij deel uit maakt van de groep Dennenscheerders.

12. Mevrouw E. (Elly) van Wakeren – van Merkestijn (69)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Mevrouw Van Wakeren – van Merkestijn heeft zich in de periode 2002 tot 2012 vrijwillig ingezet voor de Groepsondernemingsraad van KWS. Zij voerde het secretariaat en zorgde voor goede communicatie tussen GOR-leden, medewerkers en directie van KWS.
In 2013 werd zij lid van Royal Canadian Legion, Branche 005. Daar zette zij zich in voor de organisatie van jaarlijkse herdenkingen zoals de herdenking bij het graf van Harold Wakeman in Veenendaal. Door de ‘Stichting Harold Wakeman’ op te richten, werd de herdenking veilig gesteld voor de toekomst. Ook is zij vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk waar zij helpt bij de bejaardencommissie en de jaarlijkse gemeentemarkt

13. Mevrouw T. (Trudie) van Wijngaarden – Vermaas (65)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Mevrouw Van Wijngaarden – Vermaas is vanaf 2003 vrijwilliger bij de Kerk van de Nazarener. Zij was betrokken bij het ontstaan van de kerk en heeft geholpen bij het opzetten van de organisatie en vele andere taken. Daarnaast was zij secretaris van de Kerkenraad.
Vanaf 2014 heeft zij zich ingezet als coördinator voor het project Ouderenmaaltijd bij de organisatie Onder Ons. Al vanaf 1980 biedt mevrouw Van Wijngaarden (pastorale) hulp aan met name vrouwen in nood.

14. Mevrouw G. (Gerda) Budding – Heijkamp (78)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Mevrouw Budding – Heijkamp was in de periode 2004 tot 2014 betrokken als vrijwilliger bij de Sionskerk in Veenendaal. Sinds 2005 is zij vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Engelenburgh waar zij wekelijks helpt bij de handwerkactiviteit. Ook gaat zij samen met bewoners (rolstoel) wandelen. Sinds 2007 is zij bestuurslid van VVE Panta Rhei en verzorgt financiële en administratieve taken. Daarnaast vertegenwoordigt zij het bestuur van de VVE bij sociale activiteiten. Vanaf 2014 is zij penningmeester en geeft zij secretariële ondersteuning aan het Dameskoor ‘De Valleiparels’.

15. Mevrouw L. (Leni) van Mourik – Kieviet (64)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Mevrouw Van Mourik – Kieviet is sinds 1988 vrijwilliger voor de Praktische Thuishulp van Helpende Handen in de regio Midden-Nederland. Zij biedt in haar gezin gastopvang aan mensen met een beperking. Sinds 1997 is zij vrijwilliger bij de Commissie Vakantieweken voor mensen met een beperking (CVB) van de Gereformeerde Gemeenten. Ze begeleidt gehandicapte kinderen tijdens een vakantieweek. Vanaf 2007 is zij vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Engelenburgh en in 2015 werd zij vrijwilliger in de kringloopwinkel van Stichting Woord en Daad.

16. De heer J.B.W. (Jan) Jager (76)
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

In de periode van 1980 tot 1990 is de heer Jager voorzitter geweest van handbalvereniging Nileto Leek. Daarnaast organiseerde hij sportevenementen en was hij scheidsrechter bij wedstrijden. Van 1992 tot 2017 is hij in verschillende functies, waaronder bestuurder en voorzitter van de Nederlands Kampioenschap commissie, op vrijwillige basis betrokken geweest bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) en heeft op verschillende manieren zijn expertise ingezet. Van 2006 tot 2010 was hij adviseur in het bestuur van de Nederlandse Algemene Danssport Bond. In dezelfde periode maakte hij deel uit van de NK commissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale Kampioenschappen van de NADB.

17. De heer K. (Kor) Karels (71)
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Karels was van 1979 tot 1987 en van 1994 tot 2005 bestuurslid en voorzitter van het schoolbestuur van de Johannes Calvijnschool. Sinds 1986 is hij kerkenraadslid, diaken en vanaf 1990 ouderling bij de Gereformeerde Gemeente Veenendaal. In de periode van 1990 tot 2005 was hij vrijwilliger bij de Stichting Lecti Salutem. Van 1994 tot 2003 was hij lid van de Raad van Toezicht van Driestar educatie. Sinds 1995 maakt hij deel uit van de Classis Barneveld van de Gereformeerde Gemeente. Van 1997 tot 2019 was hij lid van het deputaatschap voor Israël voor Evangelie verkondiging en diaconale hulpverlening.

18. De heer P. (Peter) Schalk (58)
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Schalk was in de periode 2004 tot 2011 bestuurslid en voorzitter van de Johannes Calvijnschool. Sinds 2008 is hij kerkenraadslid (diaken) en vanaf 2011 ouderling van de Gereformeerde Gemeente Veenendaal. In 2015 is hij lid geworden van de Raad van Toezicht van het Christelijk Sociaal Congres en sinds 2008 zit hij in de Raad van Bestuur van de Reformatisch Maatschappelijke Unie (RMU). Vanaf 2015 is hij lid en fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Naast het Eerste Kamerlidmaatschap is hij o.a. lid VGS Netwerk sociale veiligheid en seksuele diversiteit (vanaf 2016), adviseur Platform Zorg voor Leven (vanaf 2015), lid Raad van Advies Reformatorische Oudervereniging (vanaf 2011), voorzitter Panel Presentie (vanaf 2010) en voorzitter Platform Waarden en Normen (vanaf 2002).

19. De heer A. (Arie) van der Krans (59)
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU MET DE ZWAARDEN

In de periode 1988 – 2018 werkte kolonel-arts Van der Krans bij het Ministerie van Defensie, waar hij 6 verschillende uitzendingen vervulde. In 2007 was hij betrokken bij de oprichting van de DOFAA (Dutch Orthopaedic Foot and Ankle Association). Deze werkgroep viel onder de Nederlandse Orthopedische Vereniging en is opgericht om het niveau van de enkel- en voetchirurgie in Nederland te verbeteren. Hij was secretaris, later ook penningmeester, webmaster, onderwijscommissaris en voorzitter van de werkgroep. Als voorzitter van de DOFAA heeft hij in 2016-2017 de transitie van de vereniging geleid naar de DFAS (Dutch Foot and Ankle Society). Het doel van de DFAS is om de werkgroep te moderniseren en toegankelijk te maken voor andere medisch specialisten. In de periode 2012 – 2017 was hij webeditor en hoofd IT geweest van de European Foot and Ankle Society (EFAS).

Adverteren op Veenendaal.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Veenendaal.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Veenendaal
05:25

17° C

Zwaarbewolkt

0.89 km/h

79%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief