Burgemeester Kats maakt NTA-rapport grotendeels openbaar

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal heeft besloten het NTA-rapport zo veel mogelijk te openbaren. Het rapport, uitgevoerd door Nuance door Training en Advies (NTA) in 2018, bevat een krachtenveldanalyse van de islamitische organisaties en netwerken in de stad.

Aanleiding voor het onderzoek

Het onderzoek werd in 2017 uitgevoerd vanwege zorgen over polarisatie en radicalisering in de periode 2013-2018. Ook waren er zorgen over een mogelijk salafistisch netwerk in Veenendaal. De resultaten van de krachtenveldanalyse worden al jaren niet meer gebruikt vanwege de beperkte houdbaarheid van dit type onderzoek.

Gedeeltelijke opheffing van geheimhouding

Het rapport was oorspronkelijk geclassificeerd als geheim, en de resultaten werden zo beperkt mogelijk gedeeld. In november 2023 besloot de gemeenteraad, op advies van de bezwaarschriftencommissie, om de geheimhouding gedeeltelijk op te heffen. Burgemeester Kats heeft nu besloten om het rapport zo veel mogelijk te openbaren.

Hernieuwd vertrouwen

Burgemeester Kats heeft aangegeven dat hij hoopt dat het openbaar maken van het rapport en de gevoerde gesprekken bijdragen aan het herstel van vertrouwen en onderlinge samenwerking in het belang van de Veense samenleving.

Het rapport is openbaar

Het openbaar gemaakte deel van het NTA-rapport is te raadplegen. Door de openbaarmaking wil de burgemeester tegemoetkomen aan de wens om het rapport openbaar te maken.